Grey  Blue  Green  Red

 


Mien Tay Nam
February 25, 2017, 11:38:42 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Welcome to the MTN website, this site is designed to be user friendly. Everything revolve around the forum so check it out every so often. For question regarding this site, please go to the forum and post in an appropriate forum and the admin will respond shortly.
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Giêrusalem III - Đại Hội HT & TT MTN - April 20-22, 2007  (Read 5194 times)
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« on: February 13, 2007, 05:57:58 PM »

For a better version of this post, please see the attachment.
----------------------------------------------------------

THO* THO^NG BA'O:

Kính Gửi:       Quư Cha Tuyên Úy Miền, Liên Đoàn, Đoàn
                                  Quư Trợ Úy Miền, Liên Đoàn, Đoàn
                                  Quư Trợ Tá Miền, Liên Đoàn, Đoàn
                                 Quư Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền
                                  Quư Trưởng trong các Special Teams Miền
                                  Quư Trưởng trong Ban Sinh Hoạt Miền
                                  Quư Liên Đoàn Trưởng và Ban Chấp Hành các Liên Đoàn
                                  Quư Đoàn Trưởng và Ban Quản Trị các Đoàn
                                  Quư anh chị em huynh trưởng các cấp trong MTN
                                  Quư anh chị em cựu huynh trưởng trong MTN
                         
Trính Yếu:      v/v  Đại Hội Huynh Trưởng và Trợ Tá Miền Tây Nam – Giêrusalem III

Kính thưa Quư Cha, Quư Trợ Úy, Quư Trợ Tá, và Quư Trưởng,

   Trước hết, Ban Chấp Hành TNTT Miền Tây Nam xin gửi đến quư cha, quư trợ tá và quư trưởng lời chào thân ái trong ơn lành của Chúa Giêsu Thánh Thể. Cũng xin hết ḷng cám ơn quư cha, quư vị và quư trưởng đă mỡ rộng ṿng tay nâng đỡ cho các sinh hoạt của phong trào TNTT-MTN trong thời gian vừa qua.
             
   Nhằm mục đích học hỏi thêm về ơn gọi người huynh trưởng và trợ tá trong phong trào TNTT, Miền Tây Nam sẽ tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng và Trợ Tá Miền Tây Nam để quư trưởng và quư trợ tá có cơ hội học hỏi về ơn b́nh an mà Thiên Chúa đă trao ban cho mỗi người chúng ta qua chủ đề của đại hội “Make Me a Channel of Peace.” BCH-TNTT-MTN xin kêu gọi quư cha tuyên úy, quư trợ úy, quư trợ tá, và quư trưởng cùng tham dự 3 ngày đại hội.
   
*** Thời Gian:      6 PM Ngày Thứ Sáu 20/4/2007 đến 3 PM Ngày Chúa Nhật 22/4/2007
*** Địa Điểm:     Huntington Beach Park, Thành Phố Huntington Beach

V́ lợi ích và tầm quan trọng của đại hội, trân trọng kính mời quư cha, quư trợ úy, quư trợ  tá và quư trưởng cố gắng thu xếp thời giờ để tham dự đại hội nầy. Sự hiện diện của quư cha, quư trợ úy, quư trợ  tá và quư trưởng trong đại hội nói lên t́nh đoàn kết, sự ưu ái, và ḷng yêu mến của quư vị đối với phong tràoTNTT.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ban ơn lành hồn xác trên quư cha, quư trợ úy, quư trợ tá và quư trưởng để chúng ta luôn vui tiến trên con đường phụng sự.
           
Kiến Thị                                                                              T.M.  Ban Chấp Hành TNTT-MTN

Cha  Tuyên Úy Miền                                                                           Chủ Tịch Miền
L.M. J.B. Nguyễn Quang Trực                        Trưởng Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang


« Last Edit: March 27, 2007, 06:00:20 PM by DuongDiemLe » Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« Reply #1 on: March 14, 2007, 11:03:55 AM »

Danh sach as of today, Wed., March 14, 2006.

Thanks Hanh for this info!  Kiss
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley

**Anh Duy, Chi. Khanh Trang, Anh Tam and Anh Tuyen, please forward this email to your Lien Doan/Doan.  Thanks.*****
 
Me^'n cha`o quy' cha, quy' so*, quy' tha^`y, quy' tro*. ta' va` quy' tru*o*?ng trong BCH Mie^`n, BCH ca'c lie^n doa`n, doa`n bie^.t la^.p Phoenix-Arizona va` BQT ca'c doa`n.
 
Ban Ghi Danh would like to thank quy' cha, quy so*, quy' tha^`y, quy' tro*. ta' and ca'c huynh tru*o*?ng in Mie^`n Ta^y Nam for register Dai Hoi Huynh Truong & Tro Ta early.  As of today March 13, 2007, we have:
 
1) Cha JB Nguyen Quang Truc
2) Cha Dominico Nguyen Ngoc Hoan
3) Cha Giuse Pham The Doan
4) Cha Giuse Tran Cao Thuong
5) Cha Giuse Lam Hoang Vu
6) So* Nguyen Cat Le
7) So* Le Duc Grace
Cool Thay Giuse Nguyen Toan Minh - Doan MTC, Riverside
9) Tro Ta Giuse Phillip Nguyen Phuoc
10) Tro Ta Giuse Nguyen Van Chinh
11) Tr. Maria Nguyen Bach Thanh Trang
12) Tr. Daminh Dao Duc Khanh
13) Tr. Phero Nguyen Minh Duy
14) Tr. Giuse Dao Van Duc
15) Tr. Maria Nguyen Hong Hanh
16) Tr. Maria Duong Diem Le
17) Tr. Giuse Dang Minh Canh
18) Tr. Maria Cao Y Tho* Mary - Doan MTC, Riverside
19) Tr. Maria Nguyen Thanh Truc - Doan MTC, Riverside
20) Tr. Maria Do Dieu - Doan MTC, Riverside
21) Tr. Dominoco Savio Pham Quoc Khanh - Doan MTC, Riverside
22) Tr. Maria Nguyen Linh - Doan MTC, Riverside
23) Tr. Maria Nguyen Quynh Hoa - Doan MTC, Riverside
24) Tr. Micae Nguyen Vuong - Doan MTC, Riverside
25) Tr. Dominico Vu Nguyen Quang Thuan - Doan MTC, Riverside
26) Tr. Cecilia Dao Nguyen Thanh Tam - Doan THD, West Covina
27) Tr. Vincent Dao Nguyen Vu - Doan THD, West Covina
28) Tr. Giuse Ma Phuoc Tuyen - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
29) Tr. Alphonso Nguyen Anh Thi - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
30) Tr. Daminh Pham Quoc Long - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
31) Tr. Vincente Vu Chinh - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
32) Tr. Teresa Nguyen Tram - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
33) Tr. Teresa Nguyen Thanh Huyen - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
34) Tr. Cecilia Nguyen Thu Ngan - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
35) Tr. Anna Dang Cam Linh - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
36) Tr. Teresa Nguyen Diem Thanh - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
37) Tr. Vincente Do Vu Duy Anh - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
38) Tr. Teresa Nguyen Diem Trang - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
39) Tr. Maria Tran Qynh Tram - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
40) Tr. Anna Tran Quynh Chi - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
41) Tr. Teresa Pham Ngoc Thuy Tien - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
42) Tr. Anphonso Nguyen Hong An - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
43) Tr. Maria Tran Ivy - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
44) Tro Ta Phaolo Dang Van Cuong - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
45) Tro Ta Phero Nguyen Van Tuy - Doan Dominico Savio, Phoenix, Arizona
46) Tr. Dominico Pham Manh Cuong - Doan MTC, Riverside
47) and we also have Tr. Teresa Nguyen Phuong Anh - from Mien Trung.
 
We only have three week left for the fee $35.  On 4/3/07, fee for Dai Hoi Huynh Truong will be $40.  Cac truong, why wait, register now so you only need to pay $35.  $35 for 3 days food, for entertainment on Saturday night, for entertainment at lunch, for workshops, activities, soveniers and especially meeting other huynh truong, sharing, and sinh hoat with each other for three days.  It is worth it, isn't it.  I hope everyone take time and sign up for dai hoi.  This dai hoi is for you.  You don't know when the next dai hoi will be.  Why wait for next one, sign up for this one.  We promise you will have a great memories, fun and enjoyable at Dai Hoi Huynh Truong & Tro Ta. 
 
If you have any questions, concerns, lost regarding registration for dai hoi, feel free to email or call me at (714) 467-8335 (hannahn091@yahoo.com).  I am looking forward to see everyone at Dai Hoi Huynh Truong & Tro Ta Mien Tay Nam.
 
 
Tron Ven Cho Chua,
Tr. Maria Nguyen Hong Hanh
Ban Ghi Danh DHHT&TT MTN
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« Reply #2 on: March 14, 2007, 11:09:50 AM »

Dear quy cha, quy so, quy thay, quy tro ta va quy truong trong BCH Mien, BCH cac lien doan va BQT cac doan,
 
Con dung 38 ngay nua la Dai Hoi Huynh Truong va Tra Ta Mien Tay Nam se bat dau. Thay mat cho Ban To Chuc va Dieu Hanh Dai Hoi, con xin chan thanh cam on quy cha, quy so, quy thay, quy tro ta va quy truong trong BCH-MTN, BCH cac lien doan va BQT cac doan da va dang doc thuc, keu goi, co vo, ung ho va khuyen khich cac truong cung nhu cac bac tro ta ghi danh tham du dai hoi nam nay.
 
Thoi Gian:                  - 6 pm Friday 4/20/07 cho den 3 pm Sunday 4/22/07
Dia Diem:                   - Huntington Beach Park
Thanh phan tham du:   - quy cha tuyen uy, quy so, quy thay, quy tro ta,
                                  cac huynh truong cap 1 tro len, cac cuu huynh truong,
                                  dac biet neu la du truong thi cac du truong phai
                                  hoan tat sa mac cap 1 va hau sa mac & duoc thang
                                 cap 1 trong dai hoi vao sang ngay thu Bay trong thanh le
Le Phi:                       - $35 by 4/2/07 va $40 tu 4/3 den 4/20/07
Chu De dai hoi:           - Make Me A Channel of Peace
 
There are couple things we had decided together at Hoi Dong Lanh Dao's Mien Tay Nam mo rong on January 2007, and I would like to remind cac doan and lien doan so we can work together to prepare for a succesful convention.
Dear cac lien doan truong: please also forward, announce, and make sure these important reminders will be read and followed at cac doan in your LD.
 
1) Registration:
    - All doan truong:  please send your list of cac truong and tro ta in your doan
      who will attend dai hoi to Tr. Hanh with the sizes of T-shirts ASAP. You
     can send your registration list and the fee later in the mail. It is up to you
     if you want to register before or after April 2 in order to get the discount rate.
     We need the T-shirts sizes as soon as you can to order T-shirts.
     Hanh's email is:   hannahn091@yahoo.com, 714-467-8335)
 
2) Logo Contest:
   - All huynh truong and tro ta:  please put your artistic talents to work by
     designing a logo for Dai Hoi Gierusalem III. This logo will be used for all
     future Dai Hoi HT/TT. Send it in by 3/24/07. Prize: plaque and
     free lifetime admission to all dai hoi HT/TT Mien.
 
3) Promotion at Dai Hoi:
  - If any HT/TT want to be promoted at Dai Hoi, send your list to Mien by
    4/2/07. You will need to make sure all requirements have been met and
    purchased Khanh & Chung Chi from Van Phong Trung Uong. Mien will
    only conduct the ceremony. If you want to promote to cap 2, contact
    Tr. Khanh: kevindao7@yahoo.com, 858-204-8034.
 
4) Cac Lien Doan & Doan Biet Lap will:
    a) nominate 3 HT for the Spirit Team by 4/6/07 (send names to Tr. Khanh)
    b) perform 1 act for Van Nghe Dai Hoi.Theme: que huong, tinh yeu va tuoi tre
        (send your act infor by 4/2/07 to Tr. Thuy Duong: thuyd19@yahoo.com)
    c) if any HT/TT wants to sing or act solo, you are welcome to, just make
        sure to register your act by 4/2/07 w/Tr. Thi: capturedmelody@gmail.com
    d) prepare 1 or 2 games for one hour fair on Sunday (Hoi Cho)
 
5) Sports:
     - We will play 2 hours of volleyball and flag football on Saturday.
       Cac doan in lien doan can team up and play against other lien doan.
       Details of sports please contact Tr. Duy: ddnguyen@mednet.ucla.edu
 
6) Jeopardy Contest:
     - The questions will be on the Seven Sacraments...this is just a fun time to
       learn from each other about the sacraments...please brush up on your
       knowledge, it will be like Thi Do Vui De Hoc.
 
7) Chau Thanh The:
    - Each doan will have a specific time to chau at Leu Thanh The in dai hoi
      besides your own time to visit Jesus. Ban Phung Vu will give this info.
    - Each lien doan will be in charge of bai doc, dang cua le... ban phung
      vu will give you this info soon
 
Cool HT Starbuck Night:
    - Each HT will need to bring a folder chair to dai hoi. Each doan needs to
      provide a table for HT in your doan at this special night.
 
9) Sinh Hoat:
    - HT in each doan will be divided into teams of 10 or so. Each team will have
      different HT from different doan and lien doan so by the end of dai hoi, each
      HT will have the opportunity to meet at least 10 new HT friends.
    - HT will also sinh hoat in doan, in doi, in nganh depending upon the
      different activities in dai hoi. Please prepare to share your games, songs,
      bang reo...with your team members.
 
10) Camping:
     - HT will build tent by doan, not by lien doan. Tr.Khanh will provide a map
       before dai hoi so cac doan know where to set up tents.
 
11) Uniform:
      - HT will wear TN uniform during mass, chao co, thang cap, be mac DH
      - HT will wear T-shirt of dai hoi during sinh hoat, thi do vui, hoi cho
      - HT will wear comfortable clothes during the thao, van nghe va night time
 
12) Security:
      - HT will have nametag and wristband for security purpose during dai hoi.
 
Once again, thanks for your continuous support and teamwork. We are looking forward to meet you at this covention. Pleas let us know if you have any questions or concerns. You can email or call us at:
 
Cha Truc:  nqtruc@yahoo.com,          714-745-0040
Cha Doan:  ruaviet@yahoo.com,         818-335-4994
Cha Hoan:  hoanai2@cox.net,             714-315-3596
Tro Ta Phuoc: philip_n@sbcglobal.net, 714-663-8254
Tr. Trang:   nb_ttrang@yahoo.com,      951-756-7020
 
Please continue to pray for all members attending this convention and for the sucess of dai hoi.
 
Nugyen xin Chua Giesu Thanh The luon hiep nhat va huong dan chung ta trong moi su chuan bi cho dai hoi Gierusalem III:  huynh truong va tro ta MTN.
 
T/M BCH-TNTT-MTN
Tr. Maria Nguyen Bach Thanh Trang
CTM
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« Reply #3 on: March 20, 2007, 10:19:42 AM »

Dear quy cha tuyen uy, quy tro uy, quy tro ta, va quy truong,
 
"Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God."
                                                                             - Matthew 5:9
 
Con dung 30 ngay nua la Dai Hoi Huynh Truong va Tro Ta Mien Tay Nam se chinh thuc khai mac. Tinh den ngay hom nay, 20/3/07, theo thong bao cua Ban Ghi Danh Dai Hoi thi da co 63 tham du vien ghi danh tham du dai hoi. Ban Dieu Hanh Dai Hoi xin keu goi quy cha tuyen uy, quy tro uy, quy tro ta va quy truong tiep tuc co dong va khuyen khich cac tro ta va huynh truong o cac doan tich cuc tham du dai hoi. Neu ghi danh tu day cho den ngay 2/4 thi le phi se la $35. Sau ngay 2/4 le phi se la $40. Doan nao ghi danh truoc se co sizes cua T-shirts ma minh mong muon...it is first comes, first serves. Xin keu goi cac doan truong gui danh sach HT/TT tham du dai hoi ve cho Ban Ghi Danh cang som cang tot de Ban Dieu Hanh co the sap xep moi sinh hoat trong Dai Hoi duoc thanh cong tot dep theo thanh y Chua.
 
Ngay 24/3 se la dateline cho quy truong va quy tro ta nao muon create logo cho dai hoi, xin gui logo ve cho Tr. Khanh: kevindao7@yahoo.com.  Theme cho dai hoi: "Make Me A Channel Of Your Peace." Moi cau hoi lien quan den logo dai hoi, xin lien lac Tr. Khanh de biet them chi tiet.
 
Ban Dieu Hanh Dai Hoi cung xin keu goi quy truong va quy tro ta tham du buoi the thao: volleyball va flag football trong ngay Thu Bay cua Dai Hoi. Moi chi tiet lien quan den the thao cho dai hoi, xin lien lac Tr. Duy: ddnguyen@mednet.ucla.edu de biet them chi tiet.
 
Ban Dieu Hanh Dai Hoi xin nho quy lien doan truong va doan truong doan biet lap gui email nay den voi cac doan truong va huynh truong cung nhu tro ta o cac doan. Xin tiep tuc cong tac voi BDH-DH trong cac tiet muc van nghe, tro choi trong ngay hoi cho huynh truong, thi do vui de hoc giao ly ve 7 sacraments, va cac sinh hoat khac trong 3 ngay dai hoi.
 
Moi cau hoi lien quan den van de ghi danh dai hoi, xin cac doan lien lac ve Tr. Hanh: hannahn091@yahoo.com de duoc biet them chi tiet.
 
Xin chan thanh cam on quy cha tuyen uy, quy tro uy, quy tro ta va quy truong.
 
Xin tiep tuc cau nguyen cho dai hoi duoc gat hai nhieu thanh cong va on Chua!
 
"Make Me A Channel Of Your Peace,"
T/M BCH-TNTT-MTN
Tr. Maria Nguyen B. Thanh Trang
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« Reply #4 on: March 27, 2007, 06:02:06 PM »

 Chuong Trinh Thi Ddo^' Vui Dde^? Ho.c will be based on the website below.

Friday nite - Baptism (Questions 251-264) &
                       Confirmation (Questions 265-270)
                       
Saturday - Eucharist (Questions 271-294)
                     Penance & Reconciliation (Questions 295-312)
                     Anointing of the Sick (Questions 313-320)
 
Sunday - Holy Orders (Questions 321-336)
                   Matrimony (Questions 337-350)
 
     The website to theses questions & answers is http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_en.html
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
nqtruc
Ban Thuong Vu
Newbie
*
Offline Offline

Posts: 3


« Reply #5 on: March 28, 2007, 06:35:32 AM »

 Smiley Thank you Le^. & Khanh' for this website and for your patience in keeping up the website.
Please keep up the wonderful spirit.
Have a blessed day. Wink
Cha Truc.
Logged
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« Reply #6 on: March 29, 2007, 10:23:54 AM »

Thanks cha Truc!!!  Grin

***********************

Me^'n cha`o quy' cha tuye^n u'y, quy' tro*. u'y, quy' tro*. ta', va` quy' huynh tru*o*?ng,
 
      Chu'ng con trong Ban Ghi Danh Dai Hoi Huynh Truong & Tro Ta MTN ca'm o*n quy' cha, quy' tro*. uy', quy' tro*. ta' va` ta^'t ca? ca'c huynh tru*o*?ng da~ ghi danh va` gu*?i le^. phi' de^'n cho ban ghi danh.  Co`n du'ng 5 nga`y nu*~a le^. phi' cho Da.i Ho^.i HT&TT MTN la` $35.  Nga`y thu*' ba 4 tha'ng 3 na*m 2007, le^. phi' cho Da.i Ho^.i la` $40.  Hy vo.ng mo.i ngu*o*`i co^' ga('ng ghi danh so*'m de^? Ban To^? Chu*'c co' the^? xa('p xe^'p mo.i sinh hoa.t trong da.i ho^.i tha`nh co^ng va` to^'t de.p. 
 
    Mo^.t va`i die^`u xin mo.i ngu*o*`i chu' y' khi ghi danh cho da.i ho^i.  Ca'c tham du*. vie^n ghi danh cho da.i ho^i xin cho ban ghi danh bie^'t sinh ho.at nga`nh na`o, va` t-shirt sizes.  De^? du*o*.c bo*'t $5 tru*o*'c nga`y 3 tha'ng 4 na*m 2007, ban ghi danh pha?i nha^.n du*o*.c do*n ghi danh va` le^. phi'.  Ca'c tham du*. vie^n co' the^? gu*?i danh sa'ch qua email de^'n cho ban ghi danh (hannahn091@yahoo.com) va` gu*?i le^. phi' qua mail at  13448 Goldenwest St. Westminster, CA 92683 vo*'i postmark by 4/2/2007.  Le^. phi' xin ghi payable to Thanh Trang Nguyen.  Mo.i tha('c ma('c ve^` ghi danh cho da.i ho^.i, xin lie^n la.c ban ghi danh (hannahn091@yahoo.com) hoa(.c go.i (714) 467-8335. 
 
   As of today, we have 87 participants for Dai Hoi Huynh Truong& Tro*. Ta' MTN.
     
1)      Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trực
2)      Cha Đôminicô Nguyễn Ngọc Hoàn
3)      Cha Giuse Phạm Thế Đoàn
4)      Cha Giuse Trần Cao Thượng
5)      Cha Giuse Lâm Hoàng Vũ
6)      Sơ Nguyễn Cát Lê
7)      Sơ Lê Đức Grace
Cool      Thầy Giuse Nguyễn Toàn Minh – Đoàn MTC, Riverside
9)      Trợ Tá Giuse Phillip Nguyễn Phước
10)  Trợ Tá Giuse Nguyễn Văn Chính
11)  Tr. Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang
12)  Tr. Đaminh Đào Đức Khánh
13)  Tr. Phêrô Nguyễn Minh Duy
14)  Tr. Giuse Đào Văn Đức
15)  Tr. Maria Nguyễn Hồng Hạnh
16)  Tr. Maria Dương Diễm Lệ
17)  Tr. Giuse Đặng Minh Cảnh – Đoàn MTC, Riverside
18)  Tr. Maria Cao y Thơ Mary – Đoàn MTC, Riverside
19)  Tr. Maria Nguyễn Thanh Trúc – Đoàn MTC, Riverside
20)  Tr. Maria Đỗ Diệu – Đoàn MTC, Riverside
21)  Tr. Đôminicô Saviô Phạm Quốc Khánh – Đoàn MTC, Riverside
22)  Tr. Maria Nguyễn Linh – Đoàn MTC, Riverside
23)  Tr. Maria Nguyễn Quỳnh Hoa – Đoàn MTC, Riverside
24)  Tr. Micae Nguyễn Vương – Đoàn MTC, Riverside
25)  Tr. Đôminicô Vũ Nguyễn Quang Thuận – Đoàn MTC, Riverside
26)  Tr. Cecilia Đào Nguyễn Thanh Tâm – Đoàn THD, West Covina-
27)  Tr. Vincent Đào Nguyễn Vũ – Đoàn THD, West Covina-
28)  Tr. Giuse Mă Phước Tuyền – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
29)  Tr. Alphonso Nguyễn Anh Thi – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
30)  Tr. Đaminh Phạm Quốc Long – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
31)  Tr. Vincentê Vũ Chỉnh – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
32)  Tr. Têrêsa Nguyễn Trâm – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
33)  Tr. Têrêsa Nguyễn Thanh Huyền – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
34)  Tr. Cecilia Nguyễn Thu Ngân – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
35)  Tr. Anna Đặng Cẩm Linh – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
36)  Tr. Têrêsa Nguyễn Diễm Thanh – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
37)  Tr. Vincentê Đỗ Vũ Duy Anh – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
38)  Tr. Têrêsa Nguyễn Diễm Trang – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
39)  Tr. Maria Trần Quỳnh Trâm – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
40)  Tr. Anna Trần Quỳnh Chi – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
41)  Tr. Têrêsa Phạm Ngọc Thủy Tiên – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
42)  Tr. Alphonso Nguyễn Hồng Ân – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
43)  Tr. Maria Trần Ivy – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
44)  Trợ Tá Phaolo Đặng Văn Cường – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
45)  Trợ Tá Phêrô Nguyễn Văn Tuy – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
46)  Tr. Dominico Phạm Mạnh Cương – Đoàn MTC, Riverside
47)  Tr. Têrêsa Nguyễn Phương Anh - Miền Trung
48)  Cha Martin Nguyễn Hiệp – Liên Đoàn Nguồn Sống
49)  Trợ Tá Phêrô Trịnh Văn Bảy – Đoàn La Vang, LĐRK
50)  Trợ Tá Maria Trịnh Đoàn Thu Thủy – Đoàn La Vang, LĐRK
51)  Tr. Phêrô Nguyễn Thành Tâm – Đoàn Kitô Vua, LĐNS
52)  Cha Gioan Baotixita Chu Vinh Quang - Tổng Tuyên Úy PTTNTT
53)  Tr. Vincentê Nguyễn Duy – Đoàn THD, LĐRK-
54)  Tr. Phanxicô Xaviê Nguyễn Lực – Đoàn THD, LĐRK-
55)  Tr. Martin Vũ Đăng Đại – Đoàn THD, LĐRK-
56)  Tr. Giuse Khỗng Từ - Đoàn THD, LĐRK-
57)  Tr. Maria Mai Hồng Vân – Đoàn THD, LĐRK-
58)  Tr. Giuse Nguyễn Phi Kỳ - Đoàn THD, LĐRK-
59)  Tr. Giuse Lai Duy Phong – Đoàn THD, LĐRK-
60)  Tr. Maria Nguyễn Hạnh – Đoàn THD, LĐRK-
61)  Tr. Giuse Trịnh Viết Nam – Đoàn THD, LĐRK-
62)  Tr. Giuse Nguyễn Thắng – Đoàn THD, LĐRK-
63)  Tr. Gioan Nguyễn Việt – Đoàn THD, LĐRK-
64)  Tr. Maria Nguyễn Thị Thảo Diễm – Đoàn Phêrô Norwalk, LĐRK*
65)  Tr. Maria Nguyễn Thu Trang – Đoàn Phêrô Norwalk, LĐRK*
66)  Tr. Maria Nguyễn Lena – Đoàn Phêrô Norwalk, LĐRK*
67)  Tr. Phêrô Lê Minh Trí – Đoàn Lộ Đức, LĐRK
68)  Tr. Phêrô Trần Đức Hiếu – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
69)  Tr. Luca Đào Đức Huy – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
70)  Tr. Cecilia Nguyễn Thoại Vy – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
71)  Tr. Giuse Đỗ Đạt – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
72)  Tr. Maria Clara Lưu Bích Ngọc – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
73)  Tr. Anphongso Đào Đức Tân – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
74)  Tr. Cecilia Nguyễn Kiều Vân – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
75)  Tr. Têrêsa Nguyễn Thục Quyên – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
76)  Tr. Bruno Phạm Minh Thương – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
77)  Tr. Maria Lưu Bích Như – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
78)  Tr. Giuse Đỗ Công Danh – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
79)  Tr. Phaolô Lê B́nh – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
80)  Tr. Maria Nguyễn Nhung – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
81)  Tr. Phaolô Mai Nam Khang – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
82)  Tr. Maria Nguyễn Thủy – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
83)  Tr. Maria Phạm Thị Tâm – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
84)  Tr. Têrêsa Đỗ Thị Thảo – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
85)  Tr. Nguyễn Tú – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
86)  Tr. Maria Nguyễn Kimmie – Đoàn Thánh Tâm, LĐRK*
87)  Tr. Têrêsa Avila Hồ Nhật Anh – Đoàn Thánh Tâm, LĐRK*
 
For all participants who has * next to their names, please send registration form and fees before 4/3/2007 to ban ghi danh.  For those who has - next to their names, please email or send to ban ghi danh registration form.  Thanks.

"Make Me A Channel Of Your Peace,"
Tr. Maria Nguye^~n Ho^`ng Ha.nh
Ban Ghi Danh DHHT&TT MTN
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« Reply #7 on: March 31, 2007, 12:36:35 PM »

PLEASE FOLLOW THIS STUDY GUIDE IN THE ATTACHMENT FOR THE 7 SACRAMENTS

* 7 sacraments.doc (106 KB - downloaded 205 times.)
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« Reply #8 on: April 05, 2007, 03:12:46 PM »

Hello cac cha tuyen uy, cac tro uy, cac tro ta and cac huynh truong,
 
   Ban Ghi Danh DHHT&TT would like to add 2 more cha tuyen uy and 2 more huynh truong who will attend dai hoi with us.  As of today we have 184 participants for Dai Hoi Huynh Truong & Tro Ta Gierusalem III on April 20, 2007.
 
   Important announcement regarding registration for DHHT&TT Gierusalem III:
 
   Ban To Chuc has decided that this dai hoi is only for Huynh Truong & Tro Ta.  Any Du Truong, who has passed Cap 1 already that wanted to attend Dai Hoi Huynh Truong & Tro Ta, need to promote on Saturday at dai hoi.  Ban Ghi Danh hopes cac truong would understand and will not register any du truong from your doan.  If cac doan put Du Truong on registration form, Ban Ghi Danh will not add cac Du Truong on the list.  And reimbursement to these Du Truong will give back to the doan.  However, if cac doan doesn't state on the registration form that there are du truong, Ban Ghi Danh will assume that everyone is huynh truong.  On the day of dai hoi, if there is any Du Truong showing up at dai hoi, Ban Trat Tu will ask cac Du Truong to leave.  And Ban Ghi Danh will not reimburse any fee since everything has already paid and planned.  If any doan accidently registers Du Truong, please email to Ban Ghi Danh as hannahn091@yahoo.com, or call (714) 467-8335.  Ban Ghi Danh will remove du truong from the list.  Thank you cac truong. 
 
  Any doan that did not notify Ban Ghi Danh t-shirt sizes or Nganh of your huynh truong, please email and notify Ban Ghi Danh as soon as possible.  Thanks. 
 
  Any huynh truong who has * or **, please email to Ban Ghi Danh as soon as possible.  These mean Ban Ghi Danh either did not receive the fee or registration form.
 
  Thanks so much.  Ban Ghi Danh looks forward to see everyone at Dai Hoi.
 
  Any questions, concerns regarding registration for DHHT&TT Gierusalem III, please email or call ban ghi danh as (714) 467-8445 or hannahn091@yahoo.com
 
Danh sa'ch ca'c cha, ca'c tha^`y, ca'c so*, ca'c tro*. ta' va` ca'c huynh tru*o*?ng tham du*. Dai Hoi Gierusalem III nga`y 20 cho den 22 thang 4 nam 2007:
1)      Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trực
2)      Cha Đôminicô Nguyễn Ngọc Hoàn
3)      Cha Giuse Phạm Thế Đoàn
4)      Cha Giuse Trần Cao Thượng
5)      Cha Giuse Lâm Hoàng Vũ
6)      Sơ Nguyễn Cát Lê
7)      Sơ Lê Đức Grace
Cool      Thầy Giuse Nguyễn Toàn Minh – Đoàn MTC, Riverside
9)      Trợ Tá Giuse Phillip Nguyễn Phước
10)  Trợ Tá Giuse Nguyễn Văn Chính
11)  Tr. Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang
12)  Tr. Đaminh Đào Đức Khánh
13)  Tr. Phêrô Nguyễn Minh Duy
14)  Tr. Giuse Đào Văn Đức
15)  Tr. Maria Nguyễn Hồng Hạnh
16)  Tr. Maria Dương Diễm Lệ
17)  Tr. Giuse Đặng Minh Cảnh – Đoàn MTC, Riverside
18)  Tr. Maria Cao y Thơ Mary – Đoàn MTC, Riverside
19)  Tr. Maria Nguyễn Thanh Trúc – Đoàn MTC, Riverside
20)  Tr. Maria Đỗ Diệu – Đoàn MTC, Riverside
21)  Tr. Đôminicô Saviô Phạm Quốc Khánh – Đoàn MTC, Riverside
22)  Tr. Maria Nguyễn Linh – Đoàn MTC, Riverside
23)  Tr. Maria Nguyễn Quỳnh Hoa – Đoàn MTC, Riverside
24)  Tr. Micae Nguyễn Vương – Đoàn MTC, Riverside
25)  Tr. Đôminicô Vũ Nguyễn Quang Thuận – Đoàn MTC, Riverside
26)  Tr. Cecilia Đào Nguyễn Thanh Tâm – Đoàn THD, West Covina-
27)  Tr. Vincent Đào Nguyễn Vũ – Đoàn THD, West Covina-
28)  Tr. Giuse Mă Phước Tuyền – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
29)  Tr. Alphonso Nguyễn Anh Thi – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
30)  Tr. Đaminh Phạm Quốc Long – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
31)  Tr. Vincentê Vũ Chỉnh – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
32)  Tr. Têrêsa Nguyễn Trâm – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
33)  Tr. Têrêsa Nguyễn Thanh Huyền – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
34)  Tr. Cecilia Nguyễn Thu Ngân – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
35)  Tr. Anna Đặng Cẩm Linh – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
36)  Tr. Têrêsa Nguyễn Diễm Thanh – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
37)  Tr. Vincentê Đỗ Vũ Duy Anh – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
38)  Tr. Têrêsa Nguyễn Diễm Trang – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
39)  Tr. Maria Trần Quỳnh Trâm – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
40)  Tr. Anna Trần Quỳnh Chi – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
41)  Tr. Têrêsa Phạm Ngọc Thủy Tiên – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
42)  Tr. Alphonso Nguyễn Hồng Ân – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
43)  Tr. Maria Trần Ivy – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
44)  Trợ Tá Phaolo Đặng Văn Cường – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
45)  Trợ Tá Phêrô Nguyễn Văn Tuy – Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona
46)  Tr. Dominico Phạm Mạnh Cương – Đoàn MTC, Riverside
47)  Tr. Têrêsa Nguyễn Phương Anh - Miền Trung
48)  Cha Martin Nguyễn Hiệp – Liên Đoàn Nguồn Sống
49)  Trợ Tá Phêrô Trịnh Văn Bảy – Đoàn La Vang, LĐRK
50)  Trợ Tá Maria Trịnh Đoàn Thu Thủy – Đoàn La Vang, LĐRK
51)  Tr. Phêrô Nguyễn Thành Tâm – Đoàn Kitô Vua, LĐNS
52)  Cha Gioan Baotixita Chu Vinh Quang - Tổng Tuyên Úy PTTNTT
53)  Tr. Vincentê Nguyễn Duy – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
54)  Tr. Phanxicô Xaviê Nguyễn Lực – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
55)  Tr. Martin Vũ Đăng Đại – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
56)  Tr. Giuse Khỗng Từ - Đoàn THD, West Covina, LĐRK
57)  Tr. Maria Mai Hồng Vân – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
58)  Tr. Giuse Nguyễn Phi Kỳ - Đoàn THD, West Covina, LĐRK
59)  Tr. Giuse Lai Duy Phong – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
60)  Tr. Maria Nguyễn Hạnh – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
61)  Tr. Giuse Trịnh Viết Nam – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
62)  Tr. Giuse Nguyễn Thắng – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
63)  Tr. Gioan Nguyễn Việt – Đoàn THD, West Covina, LĐRK
64)  Tr. Maria Nguyễn Thị Thảo Diễm – Đoàn Phêrô Norwalk, LĐRK
65)  Tr. Maria Nguyễn Thu Trang – Đoàn Phêrô Norwalk, LĐRK
66)  Tr. Maria Nguyễn Lena – Đoàn Phêrô Norwalk, LĐRK
67)  Tr. Phêrô Lê Minh Trí – Đoàn Lộ Đức, LĐRK
68)  Tr. Phêrô Trần Đức Hiếu – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
69)  Tr. Luca Đào Đức Huy – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
70)  Tr. Cecilia Nguyễn Thoại Vy – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
71)  Tr. Giuse Đỗ Đạt – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
72)  Tr. Maria Clara Lưu Bích Ngọc – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
73)  Tr. Anphongso Đào Đức Tân – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
74)  Tr. Cecilia Nguyễn Kiều Vân – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
75)  Tr. Têrêsa Nguyễn Thục Quyên – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
76)  Tr. Bruno Phạm Minh Thương – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
77)  Tr. Maria Lưu Bích Như – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
78)  Tr. Giuse Đỗ Công Danh – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
79)  Tr. Phaolô Lê B́nh – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
80)  Tr. Maria Nguyễn Nhung – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
81)  Tr. Phaolô Mai Nam Khang – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
82)  Tr. Maria Nguyễn Thủy – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
83)  Tr. Maria Phạm Thị Tâm – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
84)  Tr. Têrêsa Đỗ Thị Thảo – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
85)  Tr. Nguyễn Tú – Đoàn Thánh Gia, LĐSD
86)  Tr. Maria Nguyễn Kimmie – Đoàn Thánh Tâm, LĐRK
87)  Tr. Têrêsa Avila Hồ Nhật Anh – Đoàn Thánh Tâm, LĐRK
88)  Tr. Matthew Mai Hải Triều - Đoàn La Vang, LĐRK
89)  Tr. Gioan Baotixita Vũ Thiện Toàn - Đoàn La Vang, LĐRK
90)  Tr. Giuse Trần Đ́nh Nguyễn - Đoàn La Vang, LĐRK
91)  Tr. Maria Liên Hồng Hải (Jennie) - Đoàn La Vang, LĐRK
92)  Tr. Đaminh Nguyễn Quang Minh - Đoàn La Vang, LĐRK
93)  Tr. Phaolô Phạm Bá Tín - Đoàn La Vang, LĐRK
94)  Tr. Maria Mai Lê Hải Âu (Trini) - Đoàn La Vang, LĐRK
95)  Tr. Anna Trần Kim Ngân (Linda) - Đoàn La Vang, LĐRK
96)  Tr. Giuse Nguyễn Đan Tâm - Đoàn La Vang, LĐRK
97)  Tr. Têrêsa Vũ Đặng Ngọc Hân - Đoàn La Vang, LĐRK
98)  Tr. Giuse Trần Đức Thịnh - Đoàn La Vang, LĐRK
99) Tr. Phạm Allison - Seattle, MTB
100) Tr. Maria Phạm Thị Hạnh - Đoàn Thánh Linh, LĐSD
101) Tr. Nguyễn Minh Đức - Đoàn Thánh Linh, LĐSD
      102) Tr. Gioan Bùi Thế Công - Đoàn Thánh Linh, LĐSD
      103) Tr. Đinh Kimberly - Đoàn Thánh Linh, LĐSD
      104) Tr. Rosa Vũ Khánh Trang - Đoàn Đức Mẹ Thánh Tâm, LĐSD
      105) Tr. Giacôbê Lâm Quách Hận - Đoàn Đức Mẹ Thánh Tâm, LĐSD
      106) Tr. Nguyễn Hoàng Thái Sơn - Đoàn Thánh Gia, LĐSD
      107) Tr. Antôn Phạm Châu Khoa - Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona**
      108) Tr. Giuse Phan Đăng Khoa - Đoàn Dominico Savio, Phoenix, Arizona**
      109) Tr. Nguyễn Thu - Đoàn St. Columban, LĐNS
      110) Tr. Nguyễn Cương - Đoàn St. Columban, LĐNS
      111) Tr. Phạm Yến - Đoàn St. Columban, LĐNS
      112) Tr. Lương Van - Đoàn St. Columban, LĐNS
      113) Tr. Chu Kỳ - Đoàn St. Columban, LĐNS
      114) Tr. Nguyễn Khoa - Đoàn St. Columban, LĐNS
      115) Tr. Trần Quê  - Đoàn St. Columban, LĐNS
      116) Tr. Trần Như - Đoàn St. Columban, LĐNS
      117) Tr. Lê Hương - Đoàn St. Columban, LĐNS
      118) Tr. Francis Nguyễn Cường - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      119) Tr. Phan Kim - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      120) Tr. Nguyễn Linda - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      121) Tr. Giuse Nguyễn Thắng - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      122) Tr. Giuse Nguyễn Thụy - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      123) Tr. Têrêsa Nguyễn Hoài Phương - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      124) Tr. Têrêsa Đào Tuyết Vy - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      125) Tr. Maria Goretti Vũ Thùy Trang - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      126) Tr. Nguyễn Thompson - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      127)  Tr. Nguyễn Nancy - Đoàn Gioan Tiền Hô, LĐNS
      128) Tr. Phêrô Nguyễn Minh Tùng - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      129) Tr. Giuse Nguyễn Phú Hải - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      130) Tr. Maria Nguyễn Lily - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      131) Tr. Maria Madalena Huỳnh Bảo Trân - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      132) Tr. Maria Ngô Hoàng Lê Yến - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      133) Tr. Hiêrônimô Nguyễn Quang Vinh - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      134) Tr. Augustinô Trần Đăng Duy - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      135) Tr. Giacôbê Nguyễn Xuân Hoàng - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      136) Tr. Tôma Ngô Hoàng Khải Hưng - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      137) Tr. Phaolô Lê Đức Trí - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
      138) Vincentê Nguyễn Henry - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
     139) Phaolô Lê Bảo Billy - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
     140) Maria Nguyễn Loan - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
     141) Cecilia Trương Trác Quỳnh - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
     142) Giuse Nguyễn Minh Tùng - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
     143) Phêrô Nguyễn Duy Hưng - Đoàn St. Polycarp, LĐNS
     144) Tr. Phanxico Xavier Phạm Hiếu - Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim, LĐNS**
     145) Tr. Phanxico Xavier Dinh Quang Thuan - Doan Duc Me Mong Trieu, Anaheim, LDNS **
     146) Tr. Phạm Trung - Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim, LĐNS**
     147) Tr. Maria Phi Thị Phương Thủy - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     148) Tr. Têrêsa Vũ Thị Thùy Dương - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     149) Tr. Têrêsa Trịnh Thi Tâm Trang - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     150) Tr. Maria Nguyễn Minh Kathy - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     151) Tr. Têrêsa Đào Lyna - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     152) Tr. Gioan Baotixita Vũ Khánh John - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     153) Tr. Tôma Trần Vũ - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     154) Tr. Khưu Julie - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     155) Tr. Trần Vi - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     156) Tr. Phạm Thùy Hạnh - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     157) Tr. Cao Hùng - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     158) Trợ Tá Trần Hùng - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     159) Trợ Tá Vũ Doanh - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     160) Trợ Tá Trần Thủy - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     161) Trợ Tá Mai Kim Khánh - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     162) Trợ Tá Nguyễn Văn Nhân - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     163) Trợ Tá Khưu Phong - Đoàn St. Barbara, LĐNS*
     164) Tr. Mathew Nguyễn Đức Minh - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     165) Tr. Giuse Trần Cao Sơn - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     166) Tr. Antôn Đỗ Quang Thăng - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     167) Tr. Têrêsa Trần Vương Mai Anh - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     168) Tr. Doan Dinh Quân - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     169) Tr. Lucia Nguyễn Ngọc Ân Nichole - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     170) Tr. Phanxico Xavie Lê Hoàng - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     171) Tr. Dominico Nguyễn Khiêm - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     172) Tr. Giuse Phạm Công Anh - Đoàn Kitô Vua, LĐSD
     173) Tr. Vincente Phạm N. Long - Đoàn Maria Nữ Vương, LĐRK
     174) Tr. Antôn Phạm M. Cương - Đoàn Maria Nữ Vương, LĐRK
     175) Tr. Giacobê Mai Chúc - Đoàn Thánh Linh, LĐNS**
     176) Tr. Elizabeth Mai Bảo Trân - Đoàn Thánh Linh, LĐNS**
     177) Tr. Têrêsa Nguyễn Xuân - Đoàn St. Polycarp, LĐNS**
     178) Tr. Truong Hoang Quoc Phong - Doan Ontario**
     179) Cha Nguyen Quoc
     180) Cha Luis Tran Ngoc Thoai, CMC
     181) Tr. Nguyen Minh Hoang - Doan THD, West Covina, LDRK
     182) Tr. Giuse Vo Nick - Doan MTC, Riverside
 
 
Ca'm o*n quy' cha, quy' tha^`y, quy' so*, quy' tro*. ta' va` quy' huynh tru*o*?ng.  He.n ga(.p ta^'t ca? mo.i ngu*o*`i nga`y 20 tha'ng 4 na*m 2007 o*? Huntington Beach Park.  Xin mo.i ngu*oi*` tie^'p tu.c ca^`u nguye^.n cho dai hoi duoc tha`nh co^ng.

"Make Me A Channel Of Your Peace,"
Tr. Maria Nguye^~n Ho^`ng Ha.nh
Ban Ghi Danh DHHT&TT MTN
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« Reply #9 on: April 17, 2007, 04:06:55 PM »

The life of St. Francis of Assisi from Cha Truc. Thanks Cha for the attachments!

* Fr Francis Muslims and Christians.doc (27 KB - downloaded 166 times.)
* How to Be an Instrument of Peace.doc (82 KB - downloaded 185 times.)
* St Francis of Assisi short version.doc (27.5 KB - downloaded 166 times.)
* St Francis of Assisi.doc (316.5 KB - downloaded 162 times.)
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.091 seconds with 18 queries.