Grey  Blue  Green  Red

 


Mien Tay Nam
February 25, 2017, 11:38:45 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Welcome to the MTN website, this site is designed to be user friendly. Everything revolve around the forum so check it out every so often. For question regarding this site, please go to the forum and post in an appropriate forum and the admin will respond shortly.
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Song Loi Chua Hom Nay  (Read 2575 times)
DuongDiemLe
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 345WWW
« on: May 19, 2006, 01:34:07 PM »

 

T̀NH YÊU LÀ CÁI HỒN CỦA KI-TÔ GIÁO !

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B (21.05.2006)

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ       
             Hiểu được Ki-tô giáo đă là khó. Cảm nghiệm được điều cốt yếu, nét tinh túy hay cái hồn của Ki-tô giáo lại càng khó hơn. Nhưng nếu không hiểu, nhất là không cảm nghiệm được cái hồn của Ki-tô giáo th́ làm sao người tín hữu có thể có một niềm tin sâu sắc, một lối sống dấn thân tích cực được? Các bài sách thánh của Chúa nhật VI Phục Sinh năm B đưa chúng ta vào trung tâm, vào cốt lơi, vào cái hồn của Đạo: T́nh Yêu !
 
II. LẮNG NGHE & T̀M HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh
(1) Bài đọc 1: Cv 10,25-26.34-35.44-48: Thiên Chúa không thiên vị.
   (25) Khi ông Phê-rô bước vào nhà ông Co-nê-li-ô, th́ ông liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. (26) Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói : "Xin ông đứng dậy, v́ bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm."   
   (34) Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : "Quả thật, tôi biết rơ Thiên Chúa không thiên vị người nào. (35) Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, th́ dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.
   (44) Ông Phê-rô c̣n đang nói những điều đó, th́ Thánh Thần đă ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. (45) Những tín hữu thuộc giới cắt b́ cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc v́ thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa,  (46) bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng :  (47) "Những người này đă nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, th́ ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ ?" (48) Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày.

(2) Bài đọc 2: 1 Ga 4,7-10:  Nguồn mạch đức ái.
     (7) Anh em thân mến, chúng ta hăy yêu thương nhau, v́ t́nh yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, th́ đă được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. (Cool Ai không yêu thương, th́ không biết Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa là t́nh yêu. (9) T́nh yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này : Thiên Chúa đă sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. (10) T́nh yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đă yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đă yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
(3) Bài Tin Mừng: Ga 15,9-17:  Thiên Chúa yêu chúng ta trước.
         (9) Chúa Cha đă yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hăy ở lại trong t́nh thương của Thầy. (10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong t́nh thương của Thầy, như Thầy đă giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong t́nh thương của Người. (11) Các điều ấy, Thầy đă nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
         (12) Đây là điều răn của Thầy : anh em hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương anh em. (13) Không có t́nh thương nào cao cả hơn t́nh thương của người đă hy sinh tính mạng v́ bạn hữu của ḿnh. (14) Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. (15) Thầy không c̣n gọi anh em là tôi tớ nữa, v́ tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đă cho anh em biết.
       (16) Không phải anh em đă chọn Thầy, nhưng chính Thầy đă chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những ǵ anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, th́ Người ban cho anh em. (17) Điều Thầy truyền dạy anh em là hăy yêu thương nhau.
 
2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?     
1. Bài đọc 1 (Cv 10,25-26.34-35.44-48) là tường thuật việc Thánh Thần Thiên Chúa được ban cho những người chưa chịu Phép Rửa mà Tông đồ Phê-rô gặp tại nhà ông Co-nê-li-ô. Trước cảnh tượng lạ lùng và bất ngờ ấy, Tông đồ Phê-rô phải tuyên bố: “Những người này đă nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, th́ ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?”
         Qua sự kiện trên chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng không thiên vị ai : do ḷng yêu thương, Người đă ban Thánh Thần và niềm tin cho mọi người thành tâm thiện chí t́m kiếm Người.

2. Bài đọc 2 (1 Ga 4,7-10) là lời giảng dạy của Tông đồ Gio-an dành cho các môn đệ:  hăy yêu nhau v́ t́nh yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa: “Phàm ai yêu thương th́ đă được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa.” Thế có nghĩa là những ai không yêu thương th́ không biết Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa là t́nh yêu.
        Thiên Chúa thể hiện T́nh yêu của Người đối với nhân loại bằng việc sai Con Một Người đến thế gian để nhờ Con Một ấy mà con người được sống. Trong T́nh Yêu Thiên Chúa là Đấng đi trước khi dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta, chọn chúng ta làm con, làm bạn hữu nghĩa t́nh.

3. Bài Tin Mừng (Ga 15,9-17) là những lời tâm sự của Đức Giê-su tiếp nối những lời khẳng định về mối quan hệ khắng khít giữa Người và các môn đệ. Cả một kho tàng phong phú được chính Chúa Giê-su mạc khải và trao ban cho chúng ta:
        (a) Chúa Cha yêu mến Chúa Giê-su thế nào th́ Chúa Giê-su cũng yêu thương các môn đệ như vậy. Chúa Cha yêu Chúa Giê-su v́ Chúa Giê-su đă giữ các điều răn của Cha. C̣n Chúa Giê-su đă yêu thương các môn đệ đến hy sinh mạng sống ḿnh v́ họ: “Không có t́nh thương nào cao cả hơn t́nh thương của người đă hy sinh tính mạng v́ bạn hữu của ḿnh.”
        (b) Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ đáp lại t́nh thương vô biên của Người là ở lại trong t́nh thương của Người. Bằng cách tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn yêu thương  - như Người đă v́ yêu thương mà giữ các điều răn của Cha.
        (c) Chúa Giê-su đă coi các môn đệ là bạn hữu thân thiết nên đă bộc lộ cho biết những điều Người đă nghe/biết được ở nơi Cha. Và Người đă chọn các ông trước, chứ không phải ngược lại. Người chọn các ông để sai họ đi rao giảng, làm chứng cho Nước Trời và cho T́nh Thương của Thiên Chúa. Người chọn các ông để họ sinh nhiều hoa trái không hư nát.
2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp ǵ cho chúng ta?     
Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là :
THIÊN CHÚA LÀ T̀NH YÊU CHO ĐI.
* Thiên Chúa Cha đă yêu thương con người đến nỗi đă ban Con Một Người  cho nhân loại.
* Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa đă hiến mạng sống ḿnh v́ các môn đệ (và mọi người) và đă kết bạn với các môn đệ.
* Chúa Thánh Thần đă ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa cho dù họ chưa được thánh tẩy bằng nước.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Chúng ta sống sứ điệp của Lời Chúa hôm nay bằng cách đáp lại Thiên Chúa là T̀NH YÊU CHO ĐI:
           Trước hết chúng ta đáp lại Thiên Chúa là T̀NH YÊU CHO ĐI trong đời sống cá nhân bằng một đời sống mật thiết gắn bó với Chúa Giê-su, với Thiên Chúa và thể hiện ḷng Mến Chúa trên hết mọi sự.
          Kế đến chúng ta đáp lại Thiên Chúa là T̀NH YÊU CHO ĐI trong đời sống gia đ́nh bằng một đời sống hy sinh, phục vụ những người ruột thịt  với một t́nh yêu vô vị lợi, không tính toán và giúp mọi người trong gia đ́nh biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa dạy.
          Sau cùng chúng ta đáp lại Thiên Chúa là T̀NH YÊU CHO ĐI trong đời sống cộng đồng và xă hội bằng một đời sống ḿnh v́ mọi người nhằm mưu ích chung cho mọi người, nhất là cho những người yếu kém nhất trong xă hội.                                 
                             
IV. CẦU NGUYỆN 
            * Lạy Thiên Chúa Cha là T́nh Yêu, chúng con chúc tụng ngợi khen cảm tạ Cha về sự kỳ diệu của T́nh Yêu mà chúng con đă cảm nhận: V́ yêu thương chúng con, Cha đă dựng nên chúng con, đă cứu độ chúng con, đă ban Con Một Cha là Đức Giê-su Ki-tô cho chúng con.
            - Xin Cha cho chúng con cảm nghiệm mỗi ngày mỗi sâu sắc hơn T́nh Yêu của Cha, để chúng con không ngừng ca ngợi T́nh Yêu của Cha và làm chứng cho T́nh yêu ấy trong mọi môi trường gia đ́nh và xă hội.
            * Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con chúc tụng ngợi khen cảm tạ Chúa v́ Chúa đă cho chúng con được diễm phúc trở thành bạn hữu nghĩa thiết của Chúa; v́ Chúa đă hé mở những bí mật của Thiên Chúa cho chúng con; v́ Chúa đă mời gọi chúng con sống luật yêu thương của Chúa.
            - Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng T́nh Yêu và cách đối xử tuyệt vời của Chúa và biết cách lấy T́nh Yêu đáp lại T́nh yêu: Yêu Chúa hết ḷng hết sức hết linh hồn hết trí khôn. Yêu tha nhân như chính ḿnh, như chính Chúa đă yêu và hy sinh mạnh sống v́ người ḿnh yêu.
            * Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí và là T́nh Yêu của Thiên Chúa, chúng con chúc tụng ngợi khen cảm tạ Chúa v́ Chúa đă xuống trong tâm hồn chúng con và ngự ở đó để cùng với chúng con sống yêu thương và phục vụ.
            - Xin Chúa hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trên mọi bước đường chúng con đi, trong mọi cuộc gặp gỡ chúng con có, để T́nh Yêu của Thiên Chúa sáng ngời trong mọi lời nói, thái độ và hành động của chúng con.

           Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                                               
 Sàig̣n ngày 14.05.2006

     
     
Logged

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn măi. Amen.
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.052 seconds with 18 queries.